Show simple item record

dc.contributor.authorMaitaria, Joseph Nyehita
dc.contributor.authorWafula, Richard Makhanu
dc.date.accessioned2019-07-25T05:33:44Z
dc.date.available2019-07-25T05:33:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0856-9965
dc.identifier.urihttps://karuspace.karu.ac.ke/handle/20.500.12092/2283
dc.descriptionThis paper examines the poetry of Abdilatif Abdalla to determine the way in which social cultural issues of the Swahili people are presented. The issues relate to the way in which the people integrate and deal with their life affairs. In addition, the identification of the social cultural issues is based on how the poet, as a member of Swahili society, deals with them. The results show that figurative language, especially the Kimvita dialect, is used to hide the poet’s feelings. Therefore, the poet’s culture needs to be taken into account in the effort to unravel his messages. Generally, his poetry mirrors the history of his nation (since the years after Kenya’s independence in 1963). Thus, the poetry of Abdilatif Abdalla can be a treasure trove of the culture and life of his people. In examining the relationship between literature and culture, this paper analyzes some of the poems in the anthology entitled “Diwani ya Sauti ya Dhiki” (1973). Finally, it makes recommendations as to how peoms written in Kiswahili can preserve the people’s real culture in the present societyen_US
dc.description.abstractMakala haya yanafafanua maudhui yaliyomo katika tungo za mashairi ya Abdilatif Abdalla kwa kuzingatia namna masuala ya utamaduni waWaswahili yanavyowasilishwa. Masuala hayo yanahusu namna wenyeji hao wanavyotangamana na wanavyoshughulikia maisha yao kwa ujumla. Kadhalika, ubainishaji wa vipengele hivyo vimewasilishwa kwa kuzingatia taijriba ya mtunzi kama mmoja katika jamii hiyo. Mashairi hayo yanapozingatiwa, inabainika kuwa; hisi za mtunzi zimedhibitiwa kwa lugha teule ya mafumbo inayojikita katika zaidi katika ‘lugha’ au ‘lafudhi’ yake ambayo ni lahaja ya Kimvita. Katika muktadha huu, jumbe hizo zinahitaji fasiri na maelezo kutokana na utamaduni wa mtunzi. Kwa mapana, mashairi hayo yana mwangwi unaogusia historia yataifa lake (hasa katika miaka ya baada ya 1963 nchini Kenya). Kwa maana hii, ushairi wa Abdilatif Abdalla unaweza kwa kihifadhi na kibainishaji cha vielelelzo vya utamaduni na uhalisi wa maisha ya jamii ya mtunzi. Katika kushughulikia uhusiano uliopo kati ya fasihi na utamaduni, makala haya yanaangazia baadhi ya mifano ya mashairi yaliyohifadhiwa katika Diwani ya Sauti ya Dhiki (1973). Mwishowe, inapependekeza namna mashari teule ya Kiswahili yanavyoweza kuwa hifadhi ya ‘viashiria’ vya ‘viishara’ vyatamaduni asilia katika jamii ya sasa.en_US
dc.language.isoswen_US
dc.publisherJournal of Linguistics and Language in Educationen_US
dc.subjectMashairien_US
dc.subjectAbdilatif Abdallaen_US
dc.subjectUtamadunien_US
dc.subjectWaswahilien_US
dc.subjectMtunzien_US
dc.subjectViashiriaen_US
dc.subjectUhalisien_US
dc.subjectViisharaen_US
dc.titleUshairi wa Abdilatif Abdalla Katika Kubainisha Utamaduni wa Waswahilien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record